ELY-keskuksen tuet

Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua. Kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia ja kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen tai tuotekehitykseen sekä investointeihin.

Tuettavan kehittämistoimenpiteen tulee aina olla yrityksen normaalista toiminnasta erillinen ja vaikutuksiltaan merkittävä kokonaisuus. Se ei voi kohdistua yrityksen tavanomaiseen kehittämistyöhön, eikä esimerkiksi tilaustyönä tehtävien yksittäisten erikoistuotteiden kehittämiseen projektiluonteisesti. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Rahoitusta voidaan myöntää:

  • ulkopuolisiin asiantuntijakustannuksiin
  • kehittämistyöstä aiheutuviin palkkakustannuksiin,
  • kansainvälisiin matkakustannuksiin ja kehittämistyöhön olennaisesti liittyviin raaka-ainemenoihin.

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää kansainvälisille messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustushakemuksessa tulee kuvata hankkeen sisältö tiiviisti ja informatiivisesti esimerkiksi työpaketeiksi jaoteltuna. Hankkeen eri osioiden toimenpiteet, yksilöidyt tavoitteet, tehtäväkokonaisuudet, kustannukset, tulokset, tarvittavat resurssit ja aikataulutus kuvataan
työpaketeittain. Avustusta ei voida myöntää myyntimatkoihin.

Kehittämisavustuksen kansallisen rahoituksen haku

Kansallisia varoja yritysten kehittämisavustuksiin on tällä hetkellä käytettävissä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten (pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa​​​​​​) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, seuraavissa vaihtoehtoisissa tapauksissa:
  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita.
  • Jämsän äkillisiin rakennemuutostilanteisiin liittyviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.
  • Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.
  • Kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin mikro- ja pienten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishankkeisiin Etelä-Suomessa (Länsi-Suomen haku on päättynyt), katso tarkemmin: Kasvun kiihdyttämisohjelma.
  • Turvealan yritysten uuden yritystoiminnan kehittämishankkeisiin.

HUOM! Näihin yllä oleviin kansallisista varoista yrityksen kehittämisavustuksena tuettaviin hankkeisiin sovelletaan myös ELY-keskuksittaisia rahoituslinjauksia. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksittaisiin rahoituslinjauksiin.

Kansallista rahoitusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelu -järjestelmästä

 

Jaa sosiaalisessa mediassa