Himos-Jämsän matkailustrategia valmistunut

Vuoden 2026 Himos-Jämsä tarjoaa elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisen päivänä.

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 on valmistunut. Himos-Jämsän matkailustrategian keskeiset teemat digitaalisuus ja vastuullisuus ovat myös Suomen ja Keski-Suomen matkailustrategioiden kärkiteemoja. Strategian visio ”Himos-Jämsä on elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisena päivänä” kertoo tavoitteista, jotka liittyvät ympärivuotiseen kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen, sekä vastuullisuuteen, joka konkretisoituu paikallisten huomioimisella ja resurssiviisaan matkailun kehittämisellä.

Strategiassa merkittävimmiksi trendeiksi ja muutosajureiksi tunnistettiin globaali ja paikallinen talous, muuttuvat matkailijakohderyhmät sekä matkailun digitalisoituminen. Himos-Jämsän vahvuudet matkailualueena ovat puolestaan sijainti ja saavutettavuus, monipuolinen matkailuyritysten verkosto ja Himos-Jämsä -matkailualueen yhteistyö, alueella asemansa vakiinnuttaneet veturiyritykset, matkailun kasvu alueella ja luottamus alueen potentiaaliin tulevaisuudessa.

Strategiakauden tavoitteet

Strategiakauden keskeisiä tavoitteita on nostaa rekisteröityjen yöpymisten määrää 300 000 yöpymiseen vuodessa, kasvattaa matkailuyritysten liikevaihtoa 44 miljoonasta 60 miljoonaan, nostaa jämsäläisten positiivinen suhtautuminen Himos-Jämsän matkailuun 93,4 prosentista 95 prosenttiin, sekä nostaa matkailun välittömät työpaikat 215 työpaikasta 315 työpaikkaan vuoteen 2026 mennessä.

– Matkailustrategia tehtiin yhdessä. Prosessiin osallistui yli 200 toimijaa, päättäjää, yrittäjää, kehittäjää ja asukasta elokuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Saimme arvokasta näkökulmaa huomioitavaksi kehittämistyöhön, yhteistä näkemystä siitä, missä olemme nyt matkailussa ja mihin tulevaisuuden toimintaympäristöön rakennamme Himos-Jämsän matkailua ja mitä se meiltä edellyttää. Strategian jalkauttamista, ketteryyttä toimintaympäristön muutoksiin johtaa perustettava johtoryhmä, joka aloittaa työn kesän kynnyksellä. Strategiaprosessi on ollut innostava. Aktiivisuus, ammattitaito ja sitoutuneisuus on nähtävillä strategiassa. Tästä on ilo jatkaa työtä eteenpäin, summaa matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén.

Koko strategiaprosessin aikana yksi tärkeimpiä tavoitteita on ollut strategian konkreettinen käytäntöönpano ja selkeän yhteistyön vahvistaminen alueella. Strategian edistymistä ja toimeenpanoa seurataan jatkossa matkailun johtoryhmän kautta. Johtoryhmä koostuu alueen yrittäjistä sekä julkisen puolen edustajista. Matkailuyhteistyössä uusi kumppanuusmalli viedään käytäntöön alueen matkailuyritysten kanssa.

Lisätietoja:

Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393
Matkailuasiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113

Tutustu tarkemmin strategiaan: https://www.himosjamsa.fi/matkailustrategia/

*Matkailustrategia on toteutettu Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa, jonka päärahoittajana on Keski-Suomen liitto. Strategiatyöprosessista vastasivat Jämsän kaupungin matkailu- ja markkinointitiimi yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten ja Flowhouse Oy:n kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös