Biojätteen kuljetus ja käsittely 1.6.2024 alkaen

Biojätteiden kuljetukset siirtyivät 1.6.2024 Jämsän kaupungin jätehuollon vastuulle 1.6.2024

Biojätteisiin ja biojäteastioiden tyhjennyksiin liittyvät asiakaspalvelun yhteydenotot jatehuolto@jamsa.fi tai p. 040 182 0446 (puhelinpalveluaika ma – to klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 -14.00).

 • Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen biojätteiden kuljetus siirtyi 1.6.2024 Jämsän kaupungin jätehuollon vastuulle. Jämsän kaupunki ei toimita eikä kustanna biojäteastioihin säkkejä. Vapaaehtoisesti niitä voi käyttää, mutta ne pitää hankkia itse.  Biojätteen keräysvelvoite koskee kaikki kiinteistöjä; taloyhtiöitä, omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja. Biojätteen keräilyyn vaihtoehtoina on kompostori tai tyhjennettävä biojäteastia. Molemmissa vaihtoehdoissa voi tehdä myös kimpan naapureiden kanssa.

  Jämsän kaupunki on kilpailuttanut biojätteen käsittelypaikan, joka on Lahdessa Labio Oy. Myös biojätteen kuljetus on kilpailutettu. Koko Jämsän alueella biojäteastiat tyhjentää Erkki Salminen Oy.

  BIOJÄTTEEN KÄSITTELYN VOI JÄRJESTÄÄ KOLMELLA TAVALLA:

  1. Kompostointi 

  Kompostorissa biojäte muuttuu muhevaksi mullaksi. Mullan voi hyödyntää kotipihassa istutusten hoidossa ja puutarhaviljelyssä. Biojätteen voi hyödyntää niiden syntypaikalla. Kompostointi vähentää kuljetustarvetta sekä jätehuollon kustannuksia.

  Biojätteen kompostorissa tulee olla seinät, kansi ja pohja, jotka estävät jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten pääsyn kompostoriin. Ympäri vuoden kompostoinnissa tulee olla kompostori lämpöeristetty.

  Kompostorin hyvä paikka on lämmin ja suojassa tuulelta, mutta myös kovalta paahteelta. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs rantaviivaa, kaivoa tai vesialuetta. Kompostori tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta, viereisen kiinteistön omistajan luvalla kompostori voidaan sijoittaa lähemmäs kiinteistön rajaa.

  Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tilavuuden tulee tällöin olla riittävä kaikkien biojätteille, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

  Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee jätelain mukaan tehdä ilmoitus Jämsän kaupungin jätehuollolle sähköisellä lomakkeella, joka löytyy internet-sivuilta. Kompostointi-ilmoitus tulee päivittää viiden vuoden välein.

  2. Kiinteistökohtainen biojäteastia

  Voit tilata biojäteastian tyhjennyspalvelun. Biojätteen tyhjennyspalvelu tilataan jatkossa Jämsän kaupungin jätehuollolta. Biojäteastiat ovat 140 tai 240 litraisia. Tilauksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella Jämsän kaupungin internet-sivujen kautta Biojäteastian tyhjennysvälin muutos tai puhelimitse 040 182 0446. Jämsän kaupunki ei toimita eikä kustanna biojäteastioita.

  Biojäte on hyvä pakata maatuvaan kääreeseen, esim. sanomalehti, paperinen pussi, kuten jauho- ja sokeripussi tai biojätepussi. Pakkaamista suositellaan myös, vaikka jäteastiassa olisi käytössä suojasäkki. Biojätteen pakkaaminen suojelee keräysastiaa likaantumiselta ja estää hajuhaittoja. Talvisin estää biojätteen jäätymistä kiinni astiaan ja helpottaa tyhjentämistä ja keräysastian pysymistä ehjänä. Biojäteastiat pestään kaksi kertaa vuodessa. Jatkossa biojäteastioiden sisäsäkkien käyttö on vapaaehtoista. Jämsän kaupunki ei kustanna biojäteastioiden sisäsäkkejä.

  3. Biokimppa

  Biojäteastian tyhjennyksen voi hoitaa myös kimppakeräyksenä yhdessä lähinaapureiden kanssa. Kimpasta tulee ilmoittaa Jämsän kaupungin jätehuollolle seuraavat tiedot: kiinteistön haltijan nimi ja osoite, kimpan yhteyshenkilö ja miten laskutus jakautuu. Lasku tyhjennyksistä osoitetaan joko kimpan yhteyshenkilölle tai suoraan jokaiselle osakkaalle.

  Biokimpan etu on, että tyhjennyskustannukset jakaantuvat usealle osakkaalle.

  Biojäteastian pisimmät tyhjennysvälit ovat kesäaikana (viikot 18-40) 2 viikkoa ja talviaikana (viikot 41-17) 4 viikkoa. Tyhjennysvälien muutokset tulee ilmoittaa Jämsän kaupungin jätehuollolle.

   

Jaa sosiaalisessa mediassa