Kiinteistöjen jätehuolto

Jätelain mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajien/haltijoiden on liityttävä järjestetyn jätehuollon piiriin.

Jätelaissa on säädetty asuinkiinteistöjen jätehuollosta. Kunnan jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelakia ja jäteasetusta. Ne ovat nimensä mukaisesti velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräyksissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta, jäteastioiden tyhjennysväleistä sekä jätekimpoista.

 

Uusien kiinteistöjen haltijoiden ja omistajavaihdosten yhteydessä tulee täyttää joko kiinteistötietolomake tai Himoksen alueen kiinteistötieto/sopimuslomake

 • Taajama-alueilla poltettavan jätteen eli sekajätteen jätteenkuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Taajama-alueilla omakotitalojen on tehtävä sopimus urakoitsijan kanssa poltettavan jätteen eli sekajätteen tyhjentämisestä.

  Haja-asutusalueilla kiinteistöjen haltijat voivat liittyä aluekeräyspisteen käyttäjiksi tai tehdä sopimuksen alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa poltettavan jätteen eli sekajätteen tyhjentämisestä.

  Hyötyjätteet pitää myös lajitella erikseen ja viedä hyötyjäte-/aluekeräyspisteille. Lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä Jämsän alueella.

  Lähikiinteistöjen kanssa voi ottaa yhteisastian eli tehdä kimpan. Jos kimpassa on viisi tai enemmän kiinteistöjä, tulee kimpalla olla myös hyötyjäteastiat (lasi, metalli, kartonki, paperi). Jätehuoltomääräyksissä on kerrottu tarkemmin kimpan perustamisesta ja matkamääristä.

  Biojätteiden lajitteluvelvoite koskee Jämsän alueella kaikkia asuinkiinteistöjä. Biojätteen voi  erilliskerätä  ja tehdä sopimuksen alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa, jolloin biojäteastia tyhjennetään kotipihalta. Biojätteen voi myös kompostoida itse omalla pihallaan kompostorissa.

   

   

   

 • Jätelain mukaan kaikkien vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu joko liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi tai tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.  Jos on tyhjennyssopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa, vapaa-ajan asunnolla jäteastia on oltava käytössä ajalla 1.5. – 30.9.

  Vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon jätehuolto voidaan järjestää kimppa-astian kautta, mikäli kiinteistöt ovat keskenään lähikiinteistöjä ja Jämsän kaupungin aluekeräyspistettä ei ole matkan varrella. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle.

 • Taloyhtiöiden jätehuollon järjestämisestä vastaa tavallisesti isännöitsijä. Myös aktiiviset asukkaat ja hallituksen jäsenet voivat edistää tehokasta ja ympäristöystävällistä jätehuoltoa taloyhtiössä.

  Poltettavan jätteen eli sekajätteen lisäksi kerros- ja rivitalokiinteistöjen tulee lajitella ja kerätä jätteet seuraavasti.

  Alle viiden huoneiston taloyhtiöt:

  • poltettava jäte eli sekajäte
  • biojäte

  Hyötyjätteet tulee itse toimittaa hyötyjätepisteille.

  Taloyhtiöt, joissa viisi huoneisto tai enemmän:

  • poltettava jäte eli sekajäte
  • biojäte
  • lasi
  • metalli
  • kartonki
  • paperi
  • pakkausmuovi (1.9.2023 lähtien)

  Uusi jätelaki tuli voimaan 2021, joka tulee voimaan portaittain aina 2024 asti. Uuden jätelain tavoitteena on asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätyksen merkittävä nosto. Se velvoittaa tehokkaaseen erilliskeräykseen ja jätteiden kierrättämiseen.

   

  Jätelain mukaan kunnat kilpailuttavat taloyhtiöiden biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetukset. Poltettavan jätteen eli sekajätteen osalta isännöitsijä voi edelleen tehdä sopimuksen suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. Pakkausjätteiden kerääminen kiinteistöiltä alkaa syyskuussa 2023 yhteistyössä pakkaustuottajien kanssa.

   

Jaa sosiaalisessa mediassa