Kompostointi

Jämsässä biojätteen erilliskeräys aloitettiin jo vuonna 1995, yhtenä ensimmäisistä kunnista Suomessa.

Kompostoinnilla tarkoitetaan biojätteen pienimuotoista omatoimista käsittelyä kiinteistöllä kompostin avulla. Uusi jätelaki ja -asetus edellyttävät, että kaikkien biojätettä kompostorilla kompostoivien kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kompostointi-ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Jos omistat useampia kiinteistöjä Jämsässä, jokaisesta kiinteistöstä tehdään kompostointi-ilmoitus erikseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske puutarhajätettä. Jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys, niin yksittäisen huoneiston kompostointia ei tarvitse ilmoittaa.

Lisätietoa kompostoinnista saat kompostointioppaasta.

 • Jätteen haltijan on ilmoitettava biojätteen kompostoinnista Jämsän kaupungin jätehuollolle kirjallisella kompostointi-ilmoituksella. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen. Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Jämsän kaupungin jätehuollolle kahden kuukauden kuluessa. Tiedot kompostoinnin jatkumisesta päivitetään viiden vuoden välein.

  Kompostointi-ilmoitus löytyy täältä: Kompostointi-ilmoitus

 • Kompostoria tai puutarhajätettä varten tarkoitettua kompostikehikkoa ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta rakennusluvassa jätehuollolle varatulle alueelle.

 • Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä kuivakäymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty. Elintarvikejätteen ja kuivakäymäläjätteen kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa haittaeläimiltä suojatussa kannellisessa kompostisäiliössä eli kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty. Ympärivuotiseen kompostointiin tarvitsee lämpöeristetyn kompostorin. Vain kesäaikana tehtävään kompostointiin ei tarvita lämpöeristettyä kompostoria, mutta kompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu, eivätkä suotonesteet saa valua suoraan maahan.

  Kompostointi on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista, vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

  Jätehuoltomääräykset eivät koske kompostointia, johon on tapauskohtaisesti saatu ympäristösuojeluviranomaisen hyväksyntä, esimerkiksi ympäristölupa tai koeluonteinen toiminta.

 • Puutarhajätteen kompostointi onnistuu avokompostissa eli kompostikasassa sekä avoimessa tai kannellisessa kehikossa ja puutarhajätekompostorissa. Risut voi myös hakettaa.

  Jätehuoltomääräysten 23 § mukaan puutarhajätteitä ei saa viedä yksityisille tai yleisille maa-alueille ilman maanomistajan lupaa. Aluekeräyspisteille ei myös saa viedä puutarhajätteitä. Haravointijätettä ei myöskään saa polttaa. Keskuslämmityskattilassa tai muussa vastaavassa tulipesässä saa polttaa kuivia risuja, oksia sekä käsittelemätöntä puutavaraa.

  Puutarhajätteet voi viedä Erkki Salminen Oy:n jätelaitokselle. Puutarhajätteen vienti on maksullista. Risuja ja oksia voi viedä ilmaiseksi.  Lisätietoja eri puutarhajätteiden kierrätyksestä ja niiden veloituksesta saat täältä: Erkki Salminen Oy p. 020 710 9750

  Vieraslajeja ei saa kasvattaa siten, että ne voivat päästä ympäristöön (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinta, 3§). Haitallisia vieraslajeja ovat mm. kurtturuusu, jättipalsami, komealupiini, jättiputken.  Laita pienet määrät vieraslajeja muovipussiin ja poltettavaan jätteeseen. Isot määrät tulee laittaa jätesäkkeihin tai tilata urakoitsijalta lava, mihin ne kerätään. Isot määrät tulee viedä Erkki Salminen Oy:lle. Lisätietoa vieraslajeista löytyy täältä: Vieraslajit.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa