Himoksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne ja laatia sen perusteella Roadmap jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi, sekä aloittaa tarvittavat kehittämistoimenpiteet. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 258 168 euroa, josta 90 % Keski-Suomen liiton myöntämää rahoitusta ja Jämsän kaupungin osuus on 10 %. 

 Tavoitteet: 

 • Toteuttaa Jämsän kaupungin strategiaa 
 • Vastata kestävän matkailun tavoitteisiin 
 • Vastata uudistuvan jätelainsäädännön vaatimuksiin 
 • Selvittää tarkemmin mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen määrän pienentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. 

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Laaditaan Jämsän kaupungin ympäristöohjelma
 • Selvitetään Himoksen matkailualueen jätehuoltojärjestelmän nykytilanne
 • Sitoutetaan yrityksiä/toimijoita muutokseen, koulutetaan tarpeen mukaan
 • Laaditaan Himoksen matkailukeskuksen jätehuollon kehittämisen roadmap, jossa kuvataan yhteinen tahtotila ja käynnistetään eri osapuolten kehittämistoimet jätelain uudistus huomioiden
 • Viestitään ja laaditaan jätteiden käsittelyn / kierrätyksen ohjeistus matkailijoille viitenä kieliversioina
 • Suunnitellaan aluekeräyspisteisiin yhtenäiset lajitteluun kannustavat jäteastiat ja valmistellaan yhteishankinta
 • Kehitetään aluekeräyspisteisiin soveltuva hälytysjärjestelmä, joka hälyttää jätteen kuljetuksen paikalle, kun jäteastiat alkavat täyttyä

Alta voit lukea hankkeen aikana valmistuneista materiaaleista sekä tallentaa itsellesi lajitteluohjeet sekä kierrätyskartat.  

 

 • Hankkeen aikana toteutettiin Himoksen jätehuollon nykytilaselvitys, voit lukea alta yhteenvedon ja koko nykytilaselvityksen tästä linkistä: Himoksen matkailualueen jatehuollon nykytilanneselvitys ja kehittamissuunnitelma.pdf
  yhteenveto nykytilaselvityksestä:

  Himoksen alueella on käytössä syväkeräysjärjestelmä, jota pidetään toimivana järjestelmänä alueelle. Kyselyissä ja haastatteluissa on kuitenkin noussut selkeästi esiin, että keräyspisteverkosto on liian harva ja monista mökeistä on liian pitkä matka jätepisteelle.

  Alueen käyttäjille tärkein asia jätehuollon kannalta on se, että keräys toimii ja astiat ovat käytettävissä silloin, kun jätteitä viedään jätepisteelle. Osa jäteastioista on usein täynnä, mikä tarkoittaa, ettei niissä ole riittävästi kapasiteettia tai tyhjennysrytmi ei ole sopiva. Matkustajakyselyn perusteella lajitteluinnokkuutta löytyy myös lomalla, kunhan se on järjestetty helpoksi. Majoituspaikoissa tulee olla myös tilaa ja keräysvälineitä lajitteluastioille.

  Alueella kerätään käytännössä poltettavaa jätettä, metallijätettä ja lasijätettä. Lisäksi kartonkia kerätään yhdellä keräyspisteellä sekä biojätettä muutamalla kiinteistöllä. Kyselyiden vastausten perusteella jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisäämistä toivottiin. Biojätteen osalta tunnistettiin, että keräysastia ei voi olla kaukana mökistä, koska biojätepussia ei lähdetä kuljettamaan autossa tai muutenkaan pitkiä matkoja.

  Jätepisteet eivät ole selkeitä ja niissä ei ole lajitteluohjeita. Lisäksi aluekeräyspisteverkosto ei ole selkeä sen osalta, että missä kerätään ainoastaan polttojaetta ja missä myös muita jakeita. Matkailijat sekä alueen yrittäjät toivovat selkeää ohjeistusta siitä, mihin lomailijoiden on sallittua viedä jätteitä.

 • Himoksen jätehuollon kehittämissuunnitelma (roadmap) toteutettiin Himoksen nykytilaselvityksen perusteella. Roadmapissa on määritetty toimenpiteet Himoksen jätehuollon kehittämiseksi vuoteen 2030 asti. Alta näet kuvasta aikataulun ja toteutettavat toimenpiteet. Voit lukea koko kehittämissuunnitelman lataamalla sen tästä: Himoksen matkailualueen jatehuollon nykytilanneselvitys ja kehittamissuunnitelma.pdf

  Kehittämistoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osioon, jotka ovat:

  Viestintä ja yhteistyö

  Himoksen alueen jätepisteistä laaditaan karttakuva jätejakeineen nettisivuille ja siitä viestitään matkailijoille ja alueen yrittäjille. Kun aluekeräyspisteet on kierretty ja kartoitettu mahdolliset päivitykset lisätään karttakuvaan. Jätepisteisiin lisätyt keräysvälineet päivitetään karttaan. Lisäksi viestintää tarjotuista erilliskeräysmahdollisuuksista on tarpeen toteuttaa matkustajille tuloinfojen yhteydessä sekä mökkien seinään kiinnitettävän kartan avulla. Myöhemmissä vaiheissa karttaa voidaan kehittää karttapalveluksi ja lisätä siihen interaktiivisuutta, jolloin pisteiden käyttäjillä on mahdollisuus nähdä pisteisiin liittyvää reaaliaikaista tietoa ja/tai tehdä tyhjennyspyyntöjä.

  Matkustajien yöpymisistä ja varauksista pidetään yksinkertaista vuosikelloa/tuloinfoa (esim. Excel), jotta tarvittavia tyhjennyksiä osataan ennakoida paremmin. Vastuut määritellään ohjeessa selkeästi kaikille osapuolille.

  Aluekeräyspisteiden kehittäminen

  Jätehuollon kehittäminen aloitetaan kiertämällä kaikki Himoksen alueen jätepisteet. Kierroksella kartoitetaan jätepisteiden kunto, tarkat astiakoot ja kerätyt jätejakeet kuvineen. Kartoituksen jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet ja kunnostetaan pisteet yleisilmeiltään samanlaisiksi. Keräyspisteille lisätään selkeät kyltit ja opasteet. Mahdolliset rikkinäiset astiat kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin. Aluekeräyspisteiden kunnostamisessa voidaan

  hyödyntää esimerkiksi paikallisia kesätyöntekijöitä. Aluekeräyspisteiden kunnostamisen vastuutahona toimii Jämsän kaupunki.

  Uusien keräysvälineiden hankkiminen tehdään vaiheistetusti kolmessa vaiheessa ja niiden suunnitteleminen aloitetaan jo aluekeräyspisteiden kunnon tarkastamisen yhteydessä. Ensimmäisessä vaiheessa olemassa oleviin aluekeräyspisteisiin lisätään tarvittavia keräysvälineitä erityisesti pahville/kartongille sekä poltettavalle jätteelle. Lisäksi lisätään neljä uutta pistettä, joihin tulee poltettavan jätteen keräys.

  Alueen siisteyden parantaminen

  Alueen siisteys on jokaisen alueen käyttäjän ja toimijan vastuulla. Himoksen alueen siisteyden parantamiseksi kartoitetaan alueen toimijoiden siisteyden eteen tehdyt toimenpiteet, alueella olevat puistoroska-astiat, niiden tyhjennysrytmi, huolto ja mahdollisten lisäastioiden lisäämisen tarve sekä eri alueiden siivousten vastuujako. Himoksen alueen toimijoiden kesken voidaan järjestää keväisin siivoustempauksia, joista viestitään alueen käyttäjille.

  • Tee lajittelusta helppoa!
   • Varaa kaikille Himoksella lajiteltaville jätejakeille oma roska-astia (sekajäte, kartonki, lasi, metalli). Lajittelutarroja voit pyytää jätehuollosta.
   • Sijoita lajitteluohjeet lähelle roskiksia.
   • Sijoita lajittelupiste -kartta näkyville.
   • Osta mökkiin monikäyttöisiä lajitteluun sopivia ratkaisuja, esim. laatikko, jonka päällä voi istua ja sinne voi lajitella kartonkia tai pulloja.
  • Lue jätehuollon ohjeistukset Himoksen alueelle.
  • Seuraa Jämsän jätehuollon ilmoituksia esim. Jämsän kunnallistekniikan Facebook -sivuilta.
  • Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Jämsän kaupungin jätehuoltoon, jos kysymyksiä herää.

  Hankkeen aikana pyysimme opiskelijoita suunnittelemaan kahdeksaan erilaiseen mökkiin lajittelujärjestelmän. Opiskelijat suunnittelivat mökkeihin kaksi eri hintaluokan ratkaisua. Voit tutustua budjetti arvioihin alta:

  Pienemmän budjetin lajittelujärjestelmä:

  Kalliimpi lajittelujärjestelmä

  Halvimmat ratkaisut olivat lajitteluastioita, joissa oli lokerot eri jätejakeille. Laskelmissa huomattiin, että mökin lajittelujärjestelmää voi parantaa huomattavasti, myös pienellä panostuksella.

Hankkeen materiaalit

Alta voit lukea hankkeen aikana valmistuneista materiaaleista sekä tallentaa itsellesi lajitteluohjeet sekä kierrätyskartat.

Jaa sosiaalisessa mediassa