RYHTI kumppanitestaushanke

1.1.2024 voimaan tuleva RYTJ-laki (nk. RYHTI-laki) velvoittaa tulevaisuudessa kuntia toimittamaan alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevia tietoja valtakunnalliseen RYHTI-tietojärjestelmään. Jämsän kaupunki päätti liittyä edelläkävijäkuntien joukkoon ja hakea avustusta kumppanitestaushankkeeseen.

Taustaa

Eduskunta hyväksyi 24.2.2023 lakiehdotuksen koskien rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYHTI-laki) ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista. Kyseinen laki tulee voimaan 1.1.2024 ja se tulee velvoittamaan kuntia toimittamaan alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevia tietoja rakennettavaan valtakunnalliseen RYHTI-tietojärjestelmään. Laissa on määritelty siirtymäajat velvoitteiden toteuttamiseksi niin että alueidenkäyttöä koskevat tiedot tulee toimittaa viimeistään 1.1.2029 alkaen ja rakentamista koskevat tiedot viimeistään 1.1.2025 alkaen. Siirtymäajoilla on haluttu varmistaa että kunnilla on riittävästi aikaa valmistautua tulevaan muutokseen.

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) vastaa valtakunnallisen RYHTI-tietojärjestelmän toteutuksesta ja järjestelmän teknisessä toteutuksessa ovat mukana Solita, Sitowise ja Ubigu. Tietojärjestelmä rakennetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana, ja se avautuu käyttäjille vaiheittain vuonna 2024. Sen jälkeen alkaa siirtymäkausi, jolloin vuosina 2025–2028 järjestelmä otetaan laajasti käyttöön.

RYHTI kumppanitestaus

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus kutsuivat kuntia ja maakuntien liittoja mukaan kumppanitestaukseen, jossa kehitetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Kumppanitestaus käynnistyy vuonna 2023 ja jatkuu vuoden 2025 maaliskuuhun saakka.

Kunnat saattoivat yhdessä järjestelmätoimittajiensa kanssa hakea mukaan järjestelmän ja ratkaisujen kehittämiseen sekä testaamiseen. Kumppanitestaukseen valitut kunnat ja maakuntien liitot ovat ensimmäisiä, jotka ottavat käyttöön uudet tiedon rakenteet ja toimittavat tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kumppanitestaukseen osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa järjestelmää koskeviin ratkaisuihin. Kunta saa samalla ensikäden tietoa sekä tukea muutokseen valmistautumisessa.

Jämsän kumppanitestaushanke

Vaikka RYHTI-lain vaatimukset eivät välttämättä edellytä isoja muutoksia nykyisiin kaupungeilla ja kunnissa käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin tai taloudellista panostusta näiden uudistamiseen kaupunki päätti liittyä edelläkävijäkuntien joukkoon ja hakea avustusta kumppanitestaushankkeelle. Ympäristöministeriö myönsikin Jämsän kaupungille avustusta yhteensä enintään 98 075 € 3.10.2023 päivätyllä päätöksellä (VN/25071/2023). Avustus on 100 % toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään em. summaan.

Tietojärjestelmätoimittajana hankkeessa on Ubigu. Jämsän kaupungilla on noin vuodesta 2020 asti kokemusta yhteistyöstä Ubigun kanssa, joten olikin looginen jatkumo aikaisemmalle yhteistyölle että heidän kanssaan lähdettiin suunnittelemaan kumppanitestaushanketta.

Jämsän hanke on muista kumppanitestaushankkeista poikkeava että hankkeessa ei kehitetä RYHTI-toiminnallisuuksia olemassa olevaan järjestelmään vaan kehitetään ihan uutta selainpohjaista ohjelmistoa, joilla voidaan RYHTI-velvoitteet hoitaa.

-Suurin etu kumppanitestaushankkeesta tulee siitä että hankkeisiin osallistujat pääsevät testaamaan rinnakkain toteutettavaa RYHTI-järjestelmää ja sen toimivuutta. Hanketoimijat ovat velvollisia raportoimaan esim. tiedonsiirrossa tapahtuvista virheistä, jotta RYHTI-järjestelmän toteuttajat voivat tutkia ja tarvittaessa korjata ongelmat, toteaa maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, joka hankkeen päähakijan Jämsän kaupungin puolesta vastaa hankkeesta.

-Avustus on käytettävä maaliskuun 2025 loppuun mennessä ja silloin pitäisikin olla markkinoilla saatavilla sellaisia ohjelmistoja, joilla on kyvykkyys huolehtia RYHTI-velvoitteiden täyttämisestä, jatkaa Nyholm. Jämsä saikin kiitosta 1.12 järjestetyssä kick off -tilaisuudessa siitä että on lähdetty kehittämään ihan uudenlaista kevyttä selainpohjaista ohjelmistoa, joilla tulevat velvoitteet on mahdollista hoitaa. Kehitettävä järjestelmä onkin jo herättänyt mielenkiintoa niin pienemmissä kuin suuremmissa kunnissa.

Lisätietoja

Rainer Nyholm

maankäyttöinsinööri 1

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Hankkeen avaintiedot

Hankkeen vaiheet

Jaa sosiaalisessa mediassa