Himoksen keskusta-alueen viitesuunnittelu

Jämsän kaupunginvaltuusto on 27.5.2019 § 23 hyväksynyt Himos Master Plan 2035 -suunnitelman. Master Plan -suunnitelma on merkittävän kasvun mahdollistava kehittämissuunnitelma, jonka avulla Himoksen matkailutarjonta nostetaan seuraavalle tasolle. Himos Master Plan 2035:n visio kuuluu näin:

”Himos on matkailun ympärivuotinen keskus, joka tarjoaa luonnonläheistä tekemistä ja tapahtumia vuoden ympäri. Himos on houkuttelevan lähellä ja sinne on helppo tulla. Himoksen keskusta on elävä ja monipuolisia palveluja tarjoava tapahtumapaikka. Himos on kiinnostava paikka kokea, harrastaa, harjoitella, testata ja kilpailla talviurheilulajeja myös kesällä. Retkeily- ja harrastusreitit, vesistöt ja luonnonläheinen yöpyminen tarjoavat elämyksiä. Liikkuminen alueella on helppoa, turvallista ja ekologista.”

Himos Master Planissa yhtenä toimenpide-ehdotuksena on Himoksen keskusta-alueen viite- ja jatkosuunnittelu.

Jämsän kaupunki on kesällä 2023 käynnistänyt Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman laadinnan. Suunnittelualue käsittää Himoksen matkailualueen keskeisintä aluetta kuten nk. Himos Parkin ja Länsikeskuksen välisen alueen sekä Himosraitin ja Hiihtäjäntien ympäristössä olevia alueita. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 70 hehtaaria.

Viitesuunnittelun tavoitteena on tutkia suunnittelualueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan täysin uutena asiana mahdollisuutta osoittaa rakentamista Patalahden vesistön päälle. Viitesuunnitelma tulee toimimaan perustana, kun arvioidaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen muutostarpeita.

Yleisempänä suunnittelun tavoitteena on lisätä Himoksen matkailualueen houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta, luoda uusia mahdollisuuksia matkailualueen käyttäjille ja uusia edellytyksiä liiketoiminnalle sekä mahdollistaa maanomistajien kehittämistavoitteita.

Asiantuntijana suunnitteluhankkeessa ja viitesuunnitelman laatijana toimii Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy:n maisema-arkkitehti Lasse Olaste (https://www.olark.fi).

Yleissuunnitelmaluonnos (Suunnitelmaluonnos ja kysely julkaistaan viimeistään maanantaina 4.12)

Viitesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa yleissuunnitelmaluonnos on asetettu nähtäville ja siitä on mahdollisuus antaa palautetta.

Yleissuunnitelmaluonnos pidetään nähtävillä tutustumista varten 4.12.-18.12.2023 Jämsän kaupungin elinvoimatoimessa, osoitteessa Kenraalintie 12, 2. krs., 42300 Jämsänkoski, kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.jamsa.fi – suunnitelmat sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.jamsa.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/rakentaminen-ja-tontit/kaavoitus/himoksen-keskusta-alueen-viitesuunnittelu/.

Palautetta voi antaa sähköpostitse ja/tai vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kyselyllä kerätään palautteen lisäksi myös lähtötietoja suunnitteluun sekä toiveita siitä mitä asioita kannattaisi huomioida jatkosuunnittelussa.

Kirjalliset palautteet on toimitettava ma 18.12.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella: Jämsän kaupunki, Elinvoimalautakunta, Paattilantie 2, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen tekninen@jamsa.fi. Voit myös antaa palautetta vastaamalla sähköiseen kyselyyn osoitteessa https://query.eharava.fi/3946 

Lisätietoja

Maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm
puh. 040 838 0122
sposti etunimi.sukunimi(at)jamsa.fi

Aineistot

Jaa sosiaalisessa mediassa