Himoksen keskusta-alueen viitesuunnittelu

Jämsän kaupunginvaltuusto on 27.5.2019 § 23 hyväksynyt Himos Master Plan 2035 -suunnitelman. Master Plan -suunnitelma on merkittävän kasvun mahdollistava kehittämissuunnitelma, jonka avulla Himoksen matkailutarjonta nostetaan seuraavalle tasolle. Himos Master Plan 2035:n visio kuuluu näin:

”Himos on matkailun ympärivuotinen keskus, joka tarjoaa luonnonläheistä tekemistä ja tapahtumia vuoden ympäri. Himos on houkuttelevan lähellä ja sinne on helppo tulla. Himoksen keskusta on elävä ja monipuolisia palveluja tarjoava tapahtumapaikka. Himos on kiinnostava paikka kokea, harrastaa, harjoitella, testata ja kilpailla talviurheilulajeja myös kesällä. Retkeily- ja harrastusreitit, vesistöt ja luonnonläheinen yöpyminen tarjoavat elämyksiä. Liikkuminen alueella on helppoa, turvallista ja ekologista.”

Himos Master Planissa yhtenä toimenpide-ehdotuksena on Himoksen keskusta-alueen viite- ja jatkosuunnittelu.

Jämsän kaupunki käynnisti kesällä 2023 Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelman laadinnan. Suunnittelualue käsittää Himoksen matkailualueen keskeisintä aluetta kuten nk. Himos Parkin ja Länsikeskuksen välisen alueen sekä Himosraitin ja Hiihtäjäntien ympäristössä olevia alueita. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 70 hehtaaria.

Viitesuunnittelun tavoitteena oli tutkia suunnittelualueen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin täysin uutena asiana mahdollisuutta osoittaa rakentamista Patalahden vesistön päälle. Viitesuunnitelma tulee toimimaan perustana, kun arvioidaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen muutostarpeita.

Yleisempänä suunnittelun tavoitteena on lisätä Himoksen matkailualueen houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta, luoda uusia mahdollisuuksia matkailualueen käyttäjille ja uusia edellytyksiä liiketoiminnalle sekä mahdollistaa maanomistajien kehittämistavoitteita.

Asiantuntijana suunnitteluhankkeessa ja viitesuunnitelman laatijana toimi Arkkitehtuuritoimisto OLARK Oy:n maisema-arkkitehti Lasse Olaste (https://www.olark.fi).

Yleissuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Himoksen keskusta-alueen yleissuunnitelman kokouksessaan 25.3.2024.

Yleissuunnitelmassa Patalahtea on kehitetty suunnittelemalla rantaan rantapuisto ja kävelyalue, jonka yhteydessä on veden päälle rakennettava uimala sekä monitoimitalo. Patalahden päälle on visoitu isoja lomamökkejä. Säyryläntien yli on johdettu uusi leveä kävelysilta, jonka kautta saavutaan tapahtuma-alueelle. Länsi-Himoksentien varressa olevia mökkialueita on ehdotettu rakennettavaksi tehokkaammin selkeiksi kortteleiksi. Laskettelurinteen juurelle on sijoitettu terassoituva hotelli, joka muodostaa avonaiseen tilaan moneen suuntaan näkyvän maamerkkirakennuksen.

Himosraitin varrelle on suunniteltu tehokkaasti rakennetut keskustakorttelit, jotka lisäävät alueen vetovoimaa sekä majoitus- ja palvelutarjontaa. Kortteleiden ympäristössä on kävelyalue ja monimuotoisia tiloja erilaisten pienten tapahtumien järjestämiseen. Rakentamisen lomassa kulkeva kävelyreitti yhdistää alueita ja toimintoja toisiinsa. Lisäksi Himoksen sisäistä liikkumista helpottamaan on ideoitu kaksi ilmakuljetusrataa, jotka kulkevat laskettelurinteiltä tapahtuma-alueen ja rannan suuntaan.

Lisätietoja

Maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm
puh. 040 838 0122
sposti etunimi.sukunimi(at)jamsa.fi

Aineistot

Jaa sosiaalisessa mediassa