Ympäristönsuojelu Jämsän kaupungissa

Jämsän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Ympäristönsuojelun asioita hoitaa ympäristöpäällikkö. Valvontajaoston toimialaan kuuluu ympäristönsuojelun lisäksi rakennusvalvonta.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan ympäristönsuojelua puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi jämsäläisille. Ympäristönsuojelu pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristölupien, vesilain mukaisten lupien, maa-aineslupien sekä vesiliikenne- ja maastoliikennelupien valmistelusta sekä käsittelee meluilmoitukset ja lannan aumausilmoitukset. Yksikkö huolehtii osaltaan ympäristön tilan seurannasta, ympäristötutkimuksista sekä ympäristönsuojelun ja jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta.

Ilmoittamianne henkilötietoja käytetään laskutukseen ja ne siirtyvät Jämsän kaupungin Pro-Economican laskutusjärjestelmään ja myyntireskontraan, josta informoidaan henkilötietojen siirtämisestä perintätoimisto Intrum Oy:lle. Tietosuojaseloste Laskutus/myyntireskontrasta Jämsän kaupungin nettisivuilla.

Ympäristönsuojelun asiakaskäynti tulee sopia etukäteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa