Erityisopetus

Jämsän kaupungissa toteutetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilaan omassa lähikoulussa yleisopetuksen yhteydessä, että luokkamuotoisena erityisopetuksena pienluokissa. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Oppimisen ja tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarpeisiin vastataan yleisen tuen tukimuotojen lisäksi laaja-alaisen, inklusiivisen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen keinoin.

 

    1. Alueiden omat Joustavan tuen luokat (H)
    2. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat (E1)
    3. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat (E2)
    4. Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttavat pienluokat (G)
    5. Nuorisokoti Metsäkonttorin yhteydessä toimiva pienluokka yläkouluikäisille

Soile Kukkonen

apulaisrehtori (Jämsänjoen yhtenäiskoulu)

Joonaantie 1 A, 42100 Jämsä

Noora Konstari

erityisluokanopettaja, erityisopetuksen koordinaatio

Paununkatu 1, 42100 Jämsä

Jaa sosiaalisessa mediassa