Koulukuljetus

Jämsän kaupungissa esiopetuksen ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, kun oppilaan koulumatka lyhintä käyttökelpoista reittiä kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on 5 km tai enemmän.

Jämsän kaupungin kuljetusopas sisältää periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kaupungin kustantama koulukuljetus. Oppaaseen on kuljetusperusteiden lisäksi kerätty koulukuljetuksiin liittyvää yleistä tietoa ja linjauksia kuljetusoikeuden myöntämisestä ja toiminnasta eri tilanteissa. Oppaassa on myös muistilistan muotoon rakennettu ohjeistus kouluille, oppilaiden kotiin ja kuljettajalle.

Koulukuljetusopas linjaa

kuljetusten myöntämisperusteet matkan pituudelle, vaarallisuudelle ja vaikeudelle / rasittavuudelle järjestämisen periaatteet matkoihin sisältyvistä omavastuurajoista, kuljetuksesta maksettavasta avustuksesta jne ohjeistusta erinäisiin asioihin: liikenneturvallisuus, poikkeustilanteet jne. Oppaassa on myös koulukuljetusten lainsäädäntöperusta.

Kaikkien, joiden koulumatka jää alle 5 km tai jotka hakevat kuljetusta matkarasittavuuden tai vaarallisuuden takia, tulee tehdä hakemus asiasta. Hakemus tehdään kunakin lukuvuonna erikseen. Hakemuksen PoL 32 § mukaiseen kuljetukseen voi tulostaa yllä olevasta linkistä.

Kuljetusasioista vastaa

Sivistystoimi

avoinna ma-pe klo 9-12

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Kari Leppänen

logistikko

Riitta Järvinen

toimistosihteeri

Jaa sosiaalisessa mediassa