Iltapäiväkerho

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetus- lain 48 a § 3 momentin ja Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen.

Toimintakausi 2023-2024

Paperiset hakulomakkeet lähetään osoitteella:
Jämsän kaupunki, Iltapäivätoiminta, Minna Kinnunen, Opinkuja 2, 35600 Halli tai
sähköpostilla: minna.kinnunen(at)jamsa.fi

Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään oppilaan kotiosoitteeseen.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja siihen ilmoittautumisesta antaa Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298.

Toimintamaksut lv. 2023-2024

Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen

Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 • Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen minna.kinnunen@jamsa.fi

  Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen

  Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 • Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jotka liittyvät muu­tok­siin huoltajan elatusvelvollisuudessa, toi­meen­tu­lo­ edel­ly­tyk­sis­sä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia näkökohtia. Alennus on suu­ruu­del­taan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lä­hin­nä so­si­aa­li- ja terveystoimialalta.

 • Maksuvapautta koskevat kriteerit 1.3.2023 alkaen:

  Perheen koko                                        Tuloraja / € (bruttoansio)
  2 henkilöä                                              3874
  3 henkilöä                                              4998
  4 henkilöä                                              5675
  5 henkilöä                                              6353
  6 henkilöä                                              7028

  Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lap­sis­ta on 262 euroa.

  Maksuvapautta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa liitteenä tulee olla perheen tuloselvitys. Maksuvapautuksen myöntää sivistystoimen taloussihteeri.

  Sivistyslautakunta 26.01.2023 § 4

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut 2023–2024

Kaipolan koulu
Iltapäivätoiminta, koulunkäynninohjaaja Sini Rasmus puh. 040 1619 872

Jämsänkosken yhtenäiskoulu / Korven koulu
Iltapäivätoiminta, koulunkäynninohjaaja Mari Salminen puh. 040 727 2916

Jämsänjoen yhtenäiskoulu / Vitikkalan yksikkö
Iltapäivätoiminta, koulunkäynninohjaaja Jutta Etelä puh. 040 8672 356

Yhteisöjen järjestämä iltapäivätoiminta
Seurakunnan järjestämät iltapäiväkerhot (www.jamsanseurakunta.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa