Iltapäiväkerho

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetus- lain 48 a § 3 momentin ja Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja siihen ilmoittautumisesta antaa Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298

 

Toimintamaksut lv. 2022-2023

Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen

Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 • Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen minna.kinnunen@jamsa.fi

  Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen

  Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

 • Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jotka liittyvät muu­tok­siin huoltajan elatusvelvollisuudessa, toi­meen­tu­lo­ edel­ly­tyk­sis­sä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia näkökohtia. Alennus on suu­ruu­del­taan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lä­hin­nä so­si­aa­li- ja terveystoimialalta.

 • Maksuvapautta koskevat kriteerit 1.8.2022 alkaen:

  Perheen koko                                        Tuloraja / € (bruttoansio)
  2 henkilöä                                              2913
  3 henkilöä                                              3758
  4 henkilöä                                              4267
  5 henkilöä                                              4777
  6 henkilöä                                              5284

  Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lap­sis­ta on 197 euroa.

  Maksuvapautta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa liitteenä tulee olla perheen tuloselvitys. Maksuvapautuksen myöntää sivistystoimen taloussihteeri.

  Sivistyslautakunta 28.4.2022 § 47

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut 2022–2023

Kaipolan koulu
Iltapäivätoiminta, puh. 040 1619 872

Jämsänkosken yhtenäiskoulu / Korven koulu
Iltapäivätoiminta, puh. 040 727 2916

Jämsänjoen yhtenäiskoulu / Vitikkalan yksikkö
Iltapäivätoiminta, puh. 040 8672 356

Yhteisöjen järjestämä iltapäivätoiminta
Seurakunnan järjestämät iltapäiväkerhot (www.jamsanseurakunta.fi)

Jaa sosiaalisessa mediassa