Kouluruokailu

Perusopetuksen oppilaalle ja lukiokoulutuksen opiskelijalle on tarjottava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden terveyttä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Kouluruokailun ja koulupäivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kouluruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua kouluruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut yhtiön kanssa mm. sen järjestämien ruokaraatien, teemapäivien ja toiveruokapäivien kautta. Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ateriapalvelun henkilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.

Kouluruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Koululounaalla on tarjolla pääruoan lisäksi aina kasviksia, pehmeää ruisleipää ja näkkileipää, kasvirasvalevitettä sekä ruokajuomana rasvatonta maitoa ja piimää. Ateriapalveluissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, jota tarvittaessa muutetaan teemapäivien ja juhlapäivien mukaan. Ruokalistojen suunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset sekä kouluruokasuositus.

  • Oppilas on koulussa turvallisessa oppimisympäristössä ja hänelle tarjotaan kouluruokailu osana oppilashuoltoa. Joskus esimerkiksi terveydelliset syyt edellyttävät varsinaisesta ruokalistasta poikkeavaa ruokailua. Lapsen allergian, eettisyyden tai uskonnon erityistarpeita otetaan huomioon hänen koulutyötään ja ruokailuaan suunniteltaessa kunnan tai koulun toimintaperiaatteiden mukaan. Kaikille erityisruokavaliota tarvitseville järjestetään asianmukainen ruokavalio kouluterveydenhoitajan ilmoituksen mukaisesti.

    Tavoitteena on, että perusruokavalio sopii sellaisenaan tai pienin muutoksin mahdollisimman monelle.

    Perusruokavaliosta poikkeavien ruokavalioiden täsmällinen ja turvallinen toteutus koulun ruokapalveluissa edellyttää tietoja sekä oppilaasta että tarvittavan ruokavalion toteuttamisesta. Tarvittavien muutosten periaatteista voi kysyä lapsen opettajalta, koulun rehtorilta tai kunnan ruokapalvelusta vastaavalta henkilöltä. Huoltajana on hyvä keskustella asiasta ja kuulla koulun käytännöistä.

  • Kouluateria tarjotaan oppilaan koulupäivän rytmiin sopivasti. Yksittäisen oppilaan päivään kuuluvien aterioiden välit eivät saisi venyä pitkiksi. Kotona syöty aamiainen varmistaa aamupäivän jaksamisen. Oppilaalla tulisi olla mahdollisuus ravitsemuksellisesti täysipainoisen välipalan nauttimiseen viihtyisissä oloissa silloin, kun koulutuntien ajoittuminen tai harrastukset sitä edellyttävät. Vaihtoehtoja ovat koulusta saatava maksullinen välipala (1,50 e) tai kotoa tuodut eväät. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle oppilaalle tarjotaan välipala aina toiminnan yhteydessä.

    Välipalalippuja voi ostaa Jämsän kaupungin neuvonnasta/Jämsän kaupungin pääkirjastosta (Keskuskatu 2-4, Jämsä) sekä Uimahalli Koskikaran kahviosta (Koskikarantie 1, Jämsänkoski)

Jämsän, Jämsänkosken, Kuoreveden ja Länkipohjan kouluruoka valmistetaan Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut yhtiön ruokapalvelukeskus Arinassa.

Jaa sosiaalisessa mediassa