Kouluun ilmoittautuminen

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tiedote kouluun ilmoittautumisesta julkaistaan Kaupunkilehti Vekkarissa ja kaupungin internetsivuilla. Jämsässä esiopetuksessa olevien lasten huoltajille tiedotetaan kouluun ilmoittautumisesta tarkemmin Wilman kautta.

Perusopetukseen ilmoittautuminen 

Lukuvuoden 2024-2025 alusta 1. luokalle tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen on 9.-18.2.2024 välisenä aikana.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2017 syntyneet tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Ilmoittautuminen tapahtuu internetin välityksellä 9.-18.2.2024 välisenä aikana osoitteessa https://jamsa.inschool.fi . Mikäli tämä ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä sähköisellä lomakkeella (eJämsä) tai oman esiopetusryhmän kautta paperilomakkeella.

Jämsässä esiopetuksessa olevien lasten huoltajille tiedotetaan kouluun ilmoittautumisesta tarkemmin Wilman kautta.

Lisätietoja saa tarvittaessa ao. kouluilta sekä Jämsän sivistystoimesta, puh. 040 1877 099.

 

 

 

Muusta kunnasta muuttavat oppilaat
Muusta kunnasta Jämsään muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan sivistystoimen hallintoon puh. 040 187 7099 tai asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Koulujen yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.

 

Jämsän kaupungin sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat
Oppilaan uusi osoite tulee ilmoittaa koululle. Mikäli kaupungin sisällä muuttava oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa, tulee huoltajan anoa oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Oppilas voi jatkaa entisessä koulussa enintään lukukauden loppuun, mikäli oppilaan huoltajat huolehtivat koulukuljetuksista tai niiden aiheuttamista kustannuksista ja mikäli luokan ryhmäkoko ei ole lukuvuoden aikana kasvanut sivistyslautakunnan päätöksessä 10.4.2014 § 41 määriteltyjä kriteereitä suuremmiksi

Lähikoulun määräytyminen ja oppilaaksiottoalueet

Perusopetus tulee järjestää kunnassa siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulun sijainti ja muiden opetuksen järjestämispaikan sijainti sekä liikenneyhteydet huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä

  • Jokaiselle perusopetuksen oppilaalle on määritelty oma asuinpaikan mukainen lähikoulu. Lähikouluna ei kuitenkaan aina välttämättä ole se koulu, mikä sijaitsee lapsen asuinpaikkaa maantieteellisesti lähimpänä. Lähikoulun taas ratkaisee se, millä oppilaaksi-ottoalueella lapsi asuu.

  • Jämsän kaupungin alue on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kartan avulla voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista alueelle.

    Jämsän kaupungin karttapalvelusta sivulta voi valita Osa-alueet kohdalta ”Oppilaaksiottoalueet alakoulut” tai ”Oppilaaksiottoalueet yläkoulut”, jonka jälkeen kartasta voi katsoa oman osoitteen perusteella oman lähikoulun.

Sivistystoimi

avoinna ma-pe klo 9-12

Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Juha Damskägg

johtava rehtori, perusopetus ja lukiokoulutus

Kelhänkatu 8, 42100 Jämsä

Riitta Järvinen

toimistosihteeri

Jaa sosiaalisessa mediassa