Puolukat

Artikkelin hakemisto

Moottoriajoneuvokilpailu tai -harjoittelu

Lupa maastossa tai vesialueella järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun

Ympäristöpäälliköltä tulee hakea lupa, kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin. Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa haetaan joko vapaamuotoisella hakemuksella tai ympäristötoimesta saatavalla lomakkeella, johon tulee liittää maanomistajan/vesialueen omistajan kirjallinen suostumus, kartta toiminta-alueesta sekä selvitys toiminnan aiheuttamista haitoista, turvallisuusnäkökohdista sekä maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Lupahakemus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, Ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä

Lomakkeet

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn