Puolukat

Artikkelin hakemisto

Poikkeukselliset tilanteet (YSL 62 §)

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti, erillistä lomaketta ei ole. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Maksut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn