Asumisen avustukset

Asumisen tarpeiden muuttuessa asunnot voivat vaatia korjaus- ja muutostöitä. Erilaisia avustuksia on saatavilla niin yksityisille henkilöille kuin taloyhtiöillekin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion korjausavustuksia ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. ARA myös hyväksyy korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen kunnan puoltamille kohteille. Lisäksi ARA:lta voi hakea erityisryhmien investointiavustusta asunto-olojen ja -tarjonnan parantamiseksi.

Valtiokonttori myöntää avustusta sotainvalideille toimintojen kannalta välttämättömiin asunnon muutos- ja peruskorjaustöihin.

Vammaispalvelulain nojalla voidaan myös korvata toimintojen kannalta välttämättömiä asunnon muutostöitä. Avustusta haetaan Jämsän kaupungin sosiaalitoimen kautta.

Verohallinnolta on mahdollista saada kotitalousvähennystä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä.

 • Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden korjausavustus

  ARA:n myöntämän avustuksen tarkoitus on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen.

  Avustus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa asuu 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.

  Avustusta voi hakea ympärivuotisessa käytössä olevan omakotitalon tai asunnon korjaamiseen.

  Avustusta haetaan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

  Lue lisää avustuksesta: Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden koteihin

  Hae avustusta sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella

  Puhelinneuvonta: 0295 250 818

  Palveluajat: tiistaista keskiviikkoon klo 9-11 ja 12-15

   

  Energia-avustus

  ARA myöntää avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin.

  Avustus on tarkoitettu asuinrakennuksen omistaville henkilöille, taloyhtiöille ja ARA-yhteisöille.

  Avustusta voi hakea asuinrakennukseen, josta vähintään puolet on ympärivuotisessa käytössä.

  Avustusta haetaan ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista.

  Lue lisää avustuksesta: Energia-avustukset 2020–2022

  Hae avustusta sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella: henkilöasiakkaat tai taloyhtiöt

  Puhelinneuvonta: 0295 250 918

  Palveluaika: keskiviikkoisin klo 9-11

   

  Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

  ARA myöntää avustusta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin, ja niiden perusparannuksen suunnitteluun.

  Avustus on tarkoitettu omakotitalon omistajille ja asuinrakennuksen omistaville taloyhtiöille.

  Avustukseen on jatkuva haku ja sitä voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

  Lue lisää: Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun (ara.fi)

  Puhelinneuvonta ohjenauhoitteena: 0295 250 928 (numeroon ei vastata) 
  Numeroon soitettaessa voit kuunnella ohjenauhoitteen, jossa kerrotaan avustuksesta.

   

  Sähköautojen latausinfra-avustus taloyhtiöille

  ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

  Avustus on tarkoitettu asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

  Avustukseen on jatkuva haku ja sitä voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

  Lue lisää: Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen (ara.fi)

  Puhelinneuvonta: 0295 250 975

  Palveluajat: tiistaisin ja torstaisin klo 9-11

   

  Lisäkysymyksiä ARA:n korjausavustusasioista voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: korjausavustus.ara@ara.fi

   

  ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

  ELY-keskus myöntää avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

  Avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa käytössä olevan omakotitalon tai paritaloasunnon omistajille.

  Avustuksen hakuaika on voimassa niin kauan kuin avustukseen osoitetut määrärahat riittävät.

  Avustusta voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

  Lue lisää: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi – ely – ELY-keskus

  Puhelinneuvonta: 0295 020 900

  Palveluajat: maanantaista perjantaihin klo 9–16

   

  Sotainvalidien korvaus asunnon muutostöistä

  Valtiokonttorin myöntämän korvauksen tarkoitus on parantaa mahdollisuuksia kotona asumiseen ja siirtää laitoshoitoon joutumista.

  Korvaus on tarkoitettu sotainvalideille, joilla on toiminta- ja liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus.

  Korvaukseen on jatkuva haku ja sitä voi hakea paperilomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

  Lue lisää: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sotainvalidien-palvelut/#muut-korvauslajit_asunnon-muutostyot

  Puhelinneuvonta: 0295 503 070

  Palveluajat: maanantaista perjantaihin klo 9–12

   

  Vammaispalvelulain mukainen avustus asunnon muutostöihin

  Kunnan myöntämän avustuksen tavoitteena on edistää mahdollisimman omatoimista ja itsenäistä elämää omassa kodissa.

  Avustus on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille vamman kannalta välttämättömiin asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kustannuksiin.

  Avustusta haetaan Jämsän kaupungin vammaispalveluista lomakkeella, joka löytyy osoitteesta Microsoft Word – Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta tukitoimesta.doc (jamsa.fi)

  Lue lisää: Asunnon muutostyöt – THL

  Puhelinneuvonta: 040 641 1997 tai 040 524 7388

  Palveluajat: maanantaisin klo 12–13 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 9–10

 • ARA:n hissi- ja esteettömyysavustus taloyhtiöille

 • ARA:n korkotuki- ja takauslainat

 • Investointiavustukset erityisryhmille

 • Verohallinnolta voi saada kotitalousvähennystä kunnossapito- ja perusparannustöistä sekä öljylämmityksestä luopumisesta aiheutuneisiin työkustannuksiin. Muut saadut tuet tai avustukset voivat estää kotitalousvähennyksen saamisen.

  Kotitalousvähennystä voi hakea omassa tai sukulaisen käytössä olevaan asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon tehtäviin kunnossapito- ja perusparannustöihin.

  Lue lisää: Kotitalousvähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä sekä öljylämmityksestä luopumisesta aiheutuneista töistä – vero.fi

  Puhelinneuvonta: 029 497 002

  Palveluajat: maanantaista perjantaihin klo 9–16.15 (heinäkuussa klo 9–15)

Jaa sosiaalisessa mediassa