LuontoYmparisto

JätehuoltoJämsässä jätehuollon toteuttamisesta vastaa Yhdyskuntatoimen kunnallistekniset palvelut ja haja-asutusalueen osalta myös Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Ympäristötoimi puolestaan valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jätteitä vastaanotetaan Erkki Salminen Oy:n jäteasemalla, Myllyharjuntie 18, 42300 Jämsänkoski (myös sähkö- ja elektroniikkaromu) sekä Hallin jäteasemalla, Varastokuja 3, 33600 Halli.

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Mikäli kiinteistöillä syntyy jätettä erityisen vähän, voidaan kiinteistön haltijalle myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella harvennus jäteastian tyhjennysväliin. Myös useampien kiinteistöjen yhteiset jäteastiat ovat mahdollisia. Harvennuksia koskevat hakemukset tulee osoittaa tekniselle johtajalle.

Jämsän kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Jämsän kaupungin ympäristötoimi
Koskentie 11, 42100 Jämsä
ympäristöpäällikkö Piia Koski, puh. 0400 243 351

Jämsän Jätehuolto liikelaitos
Esankatu 6, 42100 Jämsä
puh. 040 182 0446 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn